ĐÀO TẠO TẬP HUẤN VIÊN VỀ CAN THIỆP SỚM CHO TRẺ EM TỰ KỶ (2020-2022)

 1. Mục tiêu tổng quát

Cải thiện chất lượng dịch vụ Can thiệp sớm cho trẻ em tự kỷ tại Việt Nam nhằm giúp trẻ phát triển trọn vẹn tiềm năng và có cơ hội để hòa nhập với xã hội.

 1. Mục tiêu cụ thể

− Xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, bao gồm kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành các can thiệp có bằng chứng trong lĩnh vực can thiệp sớm trẻ em tự kỷ cho các nhà thực hành tại Việt Nam.

− Đào tạo các tập huấn viên làm việc theo mô hình phối hợp đa ngành trong can thiệp sớm trẻ em tự kỷ.

− Phát triển mạng lưới các nhà thực hành và tập huấn viên về can thiệp sớm trẻ em tự kỷ tại Việt Nam.

 1. Chương trình đào tạo dự kiến

Để đạt được các mục tiêu ở trên, các hoạt động đào tạo sau đây sẽ được tiến hành trong 3 năm:

Năm 1: Khóa tập huấn cơ bản

 • Tổng quan về tự kỷ
 • Tổng quan về phát hiện và đánh giá trẻ tự kỷ
 • Thiết lập quản lý hồ sơ và xây dựng kế hoạch can thiệp cá nhân
 • Kỹ năng làm việc với phụ huynh và đồng nghiệp
 • Khung năng lực dành cho nhà thực hành làm việc với học sinh tự kỷ
 • Tư duy phản biện và thực hành phản ánh
 • Kỹ năng tìm kiếm tài liệu
 • Thực hành đánh giá trẻ tự kỷ và viết báo cáo đánh giá

Năm 2: Khóa tập huấn nâng cao

 • Các chiến lược can thiệp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội
 • Điều chỉnh cảm xúc
 • Những vấn đề giác quan và chức năng điều hành
 • Hiểu về hành vi và quản lý hành vi
 • Xây dựng môi trường thân thiện cho trẻ tự kỷ
 • Thực hành lập kế hoạch can thiệp và ứng dụng các chiến lược

Năm 3: Khóa tập huấn chuyên sâu

 • Vai trò của một tập huấn viên
 • Kỹ năng thuyết trình và tổ chức một hội thảo
 • Thực hành can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ và hướng dẫn phụ huynh
 • Thực hành tổ chức một hội thảo trong sự phối hợp nhóm đa ngành
 • Kỹ năng viết tiểu luận học thuật
 • Bài tiểu luận cuối khóa

Lưu ý: Chỉ những học viên đạt trên 50% đánh giá cuối khóa mới được học tiếp các năm học sau. Học viên sẽ được đánh giá những lĩnh vực sau:

+ Chuyên cần trong khóa học (thời gian vắng học không quá 20% tổng thời gian) + Kiến thức lý thuyết thông qua bài kiểm tra cuối khóa và các thảo luận trong suốt khóa học + Kỹ năng thực hành lâm sàng, kỹ năng thuyết trình + Việc ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế (bài tập thực hành tại đơn vị công tác được nộp về cho ban tổ chức lớp học vào mỗi tháng)

 1. Tập huấn viên:

Tập huấn viên là các chuyên gia trong lĩnh vực Can thiệp sớm trẻ em tự kỷ, bao gồm giáo viên Giáo dục Đặc biệt, nhà Hoạt động Trị liệu và Ngôn ngữ Trị liệu, được điều phối bởi The OWL Centre for Children’s Independent Therapy, Anh Quốc.

 1. Chứng nhận do trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Tp.HCM cấp cho học viên đạt yêu cầu của khóa học.
 1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Từ 2020 – 2022 (3 tuần tập huấn tập trung vào tháng 6 và tháng 7 hàng năm)

Địa điểm: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Tp.HCm

 1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng: 30 nhà thực hành về can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ

Tiêu chí xét tuyển: ứng viên cần đáp ứng những tiêu chí sau

− Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành giáo dục đặc biệt, tâm lý giáo dục, ngôn ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu.

− Đã, đang và cam kết sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm cho trẻ em tự kỷ.

− Có năm sinh từ 1979 đến 1995, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em tự kỷ.

− Trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp: cam kết phối hợp với tổ chức Saigon Children’s Charity CIO cung cấp các khóa tập huấn về can thiệp sớm phi lợi nhuận cho phụ huynh và đồng nghiệp.

 1. Học phí:

Học phí: 30,000,000đ/ học viên/ 1 năm (90,000,000đ/học viên/ khóa học)

Học bổng: 30 học bổng toàn phần được tài trợ bởi tổ chức Lufthansa Help Alliance, the R and J Bleach Trust và Saigon Children’s Charity CIO sẽ dành cho các ứng viên làm việc trong các tổ chức nhà nước hoặc các tổ chức tư nhân hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận.

 1. Đăng ký

Hồ sơ đăng ký gồm có:

Thời gian phỏng vấn: những ứng viên tiềm năng dự kiến sẽ được phỏng vấn trực tiếp bởi Ban Quản lý Dự án từ ngày 02-05/12/2019.