Làm thế nào để con tôi được hưởng chế độ giáo dục đặc biệt?

Mọi trẻ khuyết tật ở Mỹ đều được quyền hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo quy định và luật IDEA. Để đủ tiêu chuẩn hưởng giáo dục đặc biệt, phải có khẳng định công nhận trẻ có khuyết tật.

Khuyết tật có thể được khẳng định bởi hoặc một bác sỹ độc lập có đủ chuyên môn khám và báo cáo để đưa ra chẩn đoán hoặc bởi một đánh giá về giáo dục đặc biệt do các cơ quan giáo dục địa phương làm. Có thể làm đánh giá khi mới khả nghi trẻ có khuyết tật (đánh giá lần đầu) hoặc khi khả năng sinh hoạt của trẻ thay đổi ở một vài lĩnh vực (đánh giá lại).

Trẻ có thể được đánh giá theo quy định của IDEA theo hai cách:

1. Cha mẹ có thể yêu cầu đánh giá bằng cách gọi hoặc viết thư cho giám đốc phụ trách giáo dục đặc biệt hoặc hiệu trưởng của trường con đang học.

2. Giáo viên hoặc tư vấn viên của trường có từng quan sát trẻ có thể gợi ý cho trẻ đánh giá.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Trường không thể bắt trẻ phải đánh giá giáo dục và họ phải được bố mẹ viết giấy đồng ý trước khi làm đánh giá. Hơn nữa, bố mẹ có thể từ chối yêu cầu đánh giá về giáo dục đặc biệt của trường.  Tuy nhiên, học sinh không thể được theo học chế độ giáo dục đặc biệt nếu không có đánh giá. 

Đánh giá do một nhóm đa ngành tiến hành. Nhóm này gồm các chuyên gia ở những lĩnh vực mà trẻ có vẻ có khuyết tật (ví dụ tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, hoặc bại não) và ít nhất một giáo viên. Bố mẹ có thể gợi ý nhà chuyên môn đến đánh giá cho trường. Mặc dù những nhà chuyên môn này có thể là những chuyên gia được công nhận về đánh giá và trị liệu tự kỷ, nhưng nhà trường không có nghĩa vụ phải dùng họ.

Theo luật, những đánh giá này sẽ thẩm định nhiều mặt, như:

  • Sức khỏe chung
  • Thị lực
  • Thính lực
  • Khả năng giao tiếp
  • Kỹ năng vận động
  • Khả năng học
  • Trạng thái giao tiếp và/hoặc cảm xúc

Tất cả những mặt này đều được đánh giá và kết quả sẽ được cho vào cân nhắc khi viết kế hoạch giáo dục cho trẻ.  Không một lĩnh vực khuyết tật duy nhất nào được sử dụng như là tiêu chí duy nhất để quyết định một chương trình giáo dục phù hợp cho trẻ, theo quy định của IDEA.

Những đánh giá này trở thành cơ sở để lên kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ (IEP).

Nội dung ở trang web này được chọn lọc chủ yếu từ trang Autism Speaks với sự đồng ý của tổ chức này. Thông tin ở đây không nhằm mục đích thay thế chẩn đoán, tư vấn, điều trị của các nhà chuyên môn đã được công nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ quyết định nào của bạn sau khi đọc thông tin ở trang web này.

KHI BẠN ĐĂNG LẠI BÀI Ở TRANG NÀY, XIN TRÍCH DẪN NGUỒN