Một số công cụ sàng lọc hay dùng gần đây là gì?

Đây là danh sách những công cụ sàng lọc phổ biến nhất được dùng để đánh giá trẻ tự kỷ. Các công cụ sàng lọc tự kỷ thường dùng bởi được các bác sĩ nhi, tâm lý, hoặc thần kinh.

Bảng kiểm trẻ tự kỷ nhỏ (CHAT)

Bài trắc nghiêm này là một công cụ sàng lọc đơn giản để nhận diện trẻ tự kỷ tầm 18 tháng tuổi. Nó có hai phần là A và B.

Phần A của CHAT là một bảng câu hỏi cho cha mẹ tự làm với 9 câu hỏi có – không đề cập đến những lĩnh vực phát triển sau của trẻ: chơi vật nhau, quan tâm đến người khác, phát triển vận động, chơi xã hội, chơi giả vờ, chỉ (để xin thứ gì đó), chơi đúng chức năng và khoe (để thể hiện các hoạt động hoặc kết quả của hoạt động với bạn hoặc bố mẹ).

Phần B gồm 5 mục, được ghi chép lại sau khi một chuyên viên lâm sàng có kinh nghiệm quan sát trẻ. 5 mục đó đề cập đến giao tiếp mắt của trẻ, khả năng dõi theo tay chỉ của người khác (điều tiết việc nhìn theo), giả vờ (chơi), biết chỉ (các chuyên gia gọi là chỉ để chia sẻ trải nghiệm), và xây tháp từ những hình khối.

Bảng kiểm trẻ tự kỷ nhỏ đã hiệu đính (MCHAT)

M-CHAT được thiết kế thành một bộ câu hỏi cha mẹ đơn giản, tự làm được khi đi khám bác sĩ nhi định kỳ. Trẻ càng không đạt nhiều câu hỏi, thì nguy cơ tự kỷ càng cao.M-CHAT gồm 23 câu hỏi; 9 câu hỏi lấy từ bản gốc CHAT và bổ sung 14 câu đề cập đến những triệu chứng cốt lõi thể hiện ở trẻ tự kỷ nhỏ. Phần quan sát lấy nguyên từ CHAT (nghĩa là phần B) được bỏ khỏi công cụ sàng lọc này.

Công cụ sàng lọc tự kỷ cho trẻ Hai tuổi (STAT)

STAT là một cách sàng lọc có tuơng tác về tự kỷ. Nó được thiết kế riêng để phân biệt tự kỷ với những rối loạn phát triển khác. Công cụ này được làm trong 20 phút chơi tương tác ở 12 hoạt động.

Các chuyên viên lâm sàng dùng công cụ sàng lọc này để lấy mẫu về ba lĩnh vực tương tác với trẻ, gồm chơi (cả giả vờ và xã hội qua lại), bắt chước vận động, và sự phát triển giao tiếp phi ngôn ngữ.

Bộ câu hỏi sàng lọc phổ tự kỷ (ASSQ)

ASSQ là một công cụ sàng lọc hữu ích và nhanh chóng để nhận diện tự kỷ trong bối cảnh lâm sàng. ASSQ bao gồm một bảng kiểm 27 mục do cha mẹ và người chăm sóc trẻ điền, những trẻ đó có những triệu chứng đặc trưng cho Asperger và Tự kỷ chức năng cao khác.

Đó là một công cụ sàng lọc có giá trị cho trẻ em và người lớn có trí tuệ cả bình thường lẫn chậm phát triển trí tuệ nhẹ.

Photo by Paige Cody on Unsplash

Thang đánh giá tự kỷ Gilliam (GARS)

GARS là một bảng kiểm được thiết kế để cho cha mẹ, giáo viên và các nhà chuyện môn nhận diện và định lượng mức độ trầm trọng của các triệu chứng tự kỷ của trẻ tự kỷ từ 3 đến 22 tuổi.

Nó dựa trên tiêu chí của Hội Tâm lý Mỹ American Psychiatric Association và chia nhóm các mục thành 4 tiểu mục- các hành vi điển hình, giao tiếp, tương tác xã hội, và một bạn trắc nghiệm tùy chọn, miêu tả sự phát triển trong 3 năm đầu đời.

Thang đánh giá tự kỷ ở trẻ em (CARS)

Công cụ sàng lọc này trợ giúp các vận động cơ thể của trẻ, sự điều chỉnh với thay đổi, phản ứng lắng nghe, giao tiếp không lời, và mối quan hệ với mọi người. Nó phù hợp để sử dụng cho trẻ trên 2 tuổi. Người làm trắc nghiệm quan sát đứa trẻ và thu thập những thông tin từ bố mẹ.

Hành vi của trẻ được đánh giá theo mức độ khác biệt với các hành vi điển hình của trẻ thường cùng độ tuổi.

Phỏng vấn đánh giá tự kỷ – bản hiệu chỉnh (ADI–R)

ADI–R là một bộ câu hỏi phỏng vấn theo một cấu trúc nhất định gồm hơn 100 mục và được một người chăm sóc trẻ làm. Nó gồm 4 nhân tố chính: sự giao tiếp, tương tác xã hội, hành vi dập khuôn và những triệu chứng khởi phát theo tuổi.

Bảng Quan Sát đánh giá – Chung (ADOS-G)

ADOS-G là một công cụ đánh giá cố định cấu trúc một phần, được chuẩn hóa về giao tiếp, tương tác xã hội, và chơi hoặc sử dụng đồ vật theo trí tưởng tượng với đối tượng được giới thiệu đến vì có thể có tự kỷ. ADOS-G là một công cụ quan sát để khơi gợi những hành vi giao tiếp xã hội mà trẻ tự kỷ hay bị chậm, bât thường, hoặc không có ở trẻ tự kỷ.

Các chuyên viên lâm sàng dùng các hoạt động và đồ dùng định sẵn cấu trúc để cung cấp bối cảnh chuẩn hóa của các tương tác xã hội, giao tiếp, và hành vi liên quan đến tự kỷ quan sát được. ADOS-G có thể được sử dụng để đánh giá các cá nhân ở các mức phát triển khác nhau cũng như tuổi đời khác nhau.

Nội dung ở trang web này được chọn lọc chủ yếu từ trang Autism Speaks với sự đồng ý của tổ chức này. Thông tin ở đây không nhằm mục đích thay thế chẩn đoán, tư vấn, điều trị của các nhà chuyên môn đã được công nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ quyết định nào của bạn sau khi đọc thông tin ở trang web này.
KHI BẠN ĐĂNG LẠI BÀI Ở TRANG NÀY, XIN TRÍCH DẪN NGUỒN