Xâm hại và tự kỷ (Phần 2)

Về bản dịch: 

Các thông tin trong hướng dẫn được biên dịch hoàn toàn bởi Saigon Children’s Charity với sự cho phép của National Autistic Society (Hiệp hội Tự kỷ Quốc gia – NAS). NAS không tham gia vào quá trình dịch thuật.

Bản dịch được hoàn thành vào ngày 01/11/2022 với mục đích phi lợi nhuận và có thể được truy cập miễn phí. 

Vì hướng dẫn được viết cho bối cảnh Vương quốc Anh nên một số thông tin có thể không phù hợp đối với Việt Nam. 

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Arial”,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial; mso-ansi-language:VI;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:”Arial”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none; mso-ansi-language:VI;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 70.9pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-page-numbers:1; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:67263755; mso-list-template-ids:2071382246;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l0:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l0:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l1 {mso-list-id:413087749; mso-list-template-ids:-1187743934;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l1:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l1:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l1:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l1:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l1:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l1:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l1:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l2 {mso-list-id:464006708; mso-list-template-ids:-1841430354;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l2:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l2:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l2:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l2:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l2:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l2:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l2:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l2:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l3 {mso-list-id:1106117307; mso-list-template-ids:-188428752;} @list l3:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l3:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l3:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l3:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l3:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l3:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l3:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l3:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l3:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l4 {mso-list-id:1644507650; mso-list-template-ids:-2081814618;} @list l4:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l4:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l4:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l4:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l4:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l4:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l4:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l4:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l4:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l5 {mso-list-id:1705593790; mso-list-template-ids:64241574;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l5:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l5:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l5:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l5:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l5:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l5:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l5:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l5:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l6 {mso-list-id:1815951932; mso-list-template-ids:-1180942008;} @list l6:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l6:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l6:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l6:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l6:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l6:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l6:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l6:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l6:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l7 {mso-list-id:2088114549; mso-list-template-ids:-1624055768;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l7:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l7:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l7:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l7:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l7:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l7:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:●; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} @list l7:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Courier New”; mso-fareast-font-family:”Courier New”; mso-hansi-font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Courier New”;} @list l7:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:▪; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-fareast-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-hansi-font-family:”Noto Sans Symbols”; mso-bidi-font-family:”Noto Sans Symbols”;} –>
Introduction: Trẻ em khi sinh ra như tờ giấy trắng, việc hình thành tính cách của trẻ một phần do bản năng, nhưng chủ yếu là do sự giáo dục và cùng với sự tác động từ môi trường sống xung quanh. Đặc biệt là trẻ tự kỷ – đối tượng dễ bị tổn thương do có sự thiếu xót về mặt xã hội cũng như giao tiếp. Vậy điều gì khiến người tự kỷ hình thành nên tính cách tiêu cực và cực đoan? Liệu có quy trình hỗ trợ nào cho những người tự kỷ đó?
Những người trẻ tự kỷ được chẩn đoán hoặc chưa được chẩn đoán đã được xác định là nhóm có khả năng dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với các hệ niềm tin, hệ tư tưởng và hoạt động cực đoan.
Điều quan trọng cần lưu ý là không có bằng chứng thực nghiệm hoặc kết luận nào cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa tự kỷ và chủ nghĩa khủng bố, tức là không có bằng chứng những người tự kỷ có nguy cơ cao tham gia khủng bố hoặc người tự kỷ có tỷ lệ cao trong những người ủng hộ khủng bố so với tỷ lệ của họ trong xã hội.
Tuy nhiên, do kết quả của các trường hợp nổi tiếng gần đây về người trẻ tự kỷ bị các nhóm cực đoan và Hồi giáo cực đoạn hóa, thu hút sự chú ý đáng kể của truyền thông và công chúng [xem Harry Thomas (2014); Michael Pigg trong (2014); Mark Alexander Harding (2014); và Nicky Reilly (2008)], điều này đã dẫn đến việc tạo ra một “mối nghi ngờ” xung quanh những người trẻ và người lớn trên phổ tự kỷ và nguy cơ coi họ là những mối đe dọa khủng bố tiềm tàng [Heath-Kelly: 2018].
Điều hiển nhiên từ những trường hợp này là sự cần thiết phải bảo vệ những cá nhân dễ bị tổn thương hơn khỏi bị nhắm mục tiêu và tuyển mộ bởi các nhóm cực đoan khác nhau. Hơn nữa, câu hỏi mà những trường hợp này đặt ra là nếu người trẻ tự kỷ có nguy cơ trở nên cực đoan gia tăng, thì những yếu tố rủi ro tiềm ẩn là gì và làm thế nào để có thể giảm thiểu những nguy cơ này?
Cực đoan hóa và đặc điểm dễ bị tổn thương của người tự kỷ
Các yếu tố nguy cơ
Cô đơn hoặc thiếu giao tiếp xã hội đối với một người cảm thấy bị xa lánh hoặc không có bạn bè, cùng với “nhu cầu cảm thấy quan trọng và thuộc về nơi nào đó” có thể làm tăng nguy cơ bị cực đoan hóa, đặc biệt là đối với những người trẻ.
Người tự kỷ, đặc biệt là những người bị xã hội cô lập, có thể có những sở thích đặc biệt và/hoặc ám ảnh, nhưng quan trọng hơn, khi muốn được đánh giá cao và được công nhận trong nhóm bạn, họ có thể đặc biệt dễ hành động.
Một số người tự kỷ cũng rất giỏi trong việc “che giấu tự kỷ” để hòa nhập với những người khác, sử dụng các hành vi và hệ ý thức để xây dựng mối quan hệ mà không xem xét đến ảnh hưởng tiềm ẩn. Họ có thể cảm thấy khó nhận ra liệu những điều này có phù hợp hay không và những người khác sẽ nghĩ thế nào.
Ngoài ra, sự khác biệt trong giao tiếp xã hội và hiểu biết xã hội có thể khiến người tự kỷ khó nhận ra mục đích xấu hoặc tiêu cực của ai đó hoặc có nguy cơ bị lợi dụng vì lợi ích của người khác. Do đó, việc giảm khả năng phân tích triết lý và niềm tin của các nhóm cực đoan có thể khiến người trẻ tự kỷ đặc biệt có nguy cơ bị cực đoan hóa.
Người trẻ/người lớn cần không gian an toàn để khám phá sự tò mò tự nhiên, ý tưởng và mối lo lắng của họ về các vấn đề quốc gia và toàn cầu liên quan đến chủ nghĩa cực đoan. Những người tự kỷ có thể có xu hướng “chú ý cao độ” vào một số vấn đề nhất định mà bỏ qua các mối bận tâm hoặc sự gắn bó khác trong cuộc sống. Việc họ trở nên quá chú ý vào những mối quan tâm cụ thể như các cuộc tấn công khủng bố nhất định, vũ khí, chế tạo bom, tuyên truyền cực đoan và/hoặc các thuyết âm mưu liên quan đến hệ tư tưởng cực đoan không phải là điều hiếm gặp và đây có thể là một yếu tố khác khiến người tự kỷ thuộc nhóm nguy cơ.
Xu hướng chú ý quá mức tạo ra những thách thức đáng kể cho các cơ sở giáo dục và những người hỗ trợ người tự kỷ. Một mặt, điều quan trọng là các cá nhân tự kỷ được cung cấp một không gian an toàn để nói chuyện cởi mở, trung thực và nhạy cảm về các vấn đề quốc gia và toàn cầu liên quan đến chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Nhưng các nhà chuyên môn tuyến đầu có thể lo ngại không kém về nguy cơ “phơi bày” những người trẻ và người lớn về các vấn đề liên quan đến chủ nghĩa cực đoan mà họ có thể chưa từng tiếp xúc trước đó. Họ có thể lo ngại rằng điều này có thể củng cố thêm sự chú ý cao độ có sẵn về các vụ khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và các nhóm cực đoan.
Tiếp xúc với tuyên truyền và tư tưởng cực đoan trực tuyến
Có bằng chứng cho thấy một số người tự kỷ tương tác với công nghệ kỹ thuật số và phương tiện truyền thông xã hội ở mức độ đáng kể do họ có những khác biệt về giao tiếp và tương tác trong các tình huống xã hội. Điều này có thể làm tăng khả năng họ tiếp xúc với tuyên truyền cực đoan trực tuyến và các thuyết âm mưu khác mà các nhóm cực đoan tìm cách khai thác và tăng cơ hội cho những người trẻ bị cực đoan hóa.
Tương tự, Internet có thể hoạt động giống như một “buồng vọng” cho cả niềm tin cực đoan lẫn thuyết âm mưu và có thể củng cố niềm tin hiện có [RAND: 2013, Chủ nghĩa cực đoan trong Kỷ nguyên Kỹ thuật số].
Do đó, những kẻ cực đoan có thể nhận ra sở thích hoặc chuyên môn của một số người tự kỷ trong công nghệ máy tính và kỹ thuật số, đồng thời khai thác họ trong tuyển dụng và đào tạo khủng bố.
Các đặc điểm của tự kỷ như hiểu theo nghĩa đen, tư duy dựa trên quy tắc và suy nghĩ không linh hoạt, và những thách thức xung quanh việc hiểu động cơ và ý định của con người cùng với những khó khăn trong việc đánh giá một cách nghiêm túc “cái nhìn toàn cảnh” cho thấy tính cấp thiết trong việc các chuyên gia dạy an toàn kỹ thuật số theo cách dành riêng cho người tự kỷ.
Cần phải thừa nhận rằng, khi tập hợp lại với nhau, những yếu tố nguy cơ này có thể khiến người tự kỷ đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những tuyên truyền và hệ tư tưởng cực đoan trên mạng.
Trách nhiệm ngăn ngừa
Đạo luật Chống Khủng bố và An ninh 2015 (www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/contents/enacted) đặt trách nhiệm theo luật vào các cơ sở cho trẻ nhỏ, trường học, giáo dục bậc cao, chính quyền địa phương và các tổ chức khác (bao gồm cả các trại giáo dưỡng phạm nhân trẻ tuổi và nhà tù) để ngăn ngừa trẻ em, người trẻ và người lớn bị lôi kéo vào chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Chương trình Ngăn ngừa là gì?
Ngăn ngừa (Prevent) là giữ an toàn cho mọi người và cộng đồng khỏi nguy cơ khủng bố. Đây là một trong bốn thành phần của chiến lược “CONTEST” của Chính phủ; các thành phần khác là Pursue | Theo đuổi, Protect | Bảo vệ và Prepare | Chuẩn bị.
Bạn có thể tìm thấy chi tiết đầy đủ về chiến lược CONTEST và Nghĩa Vụ Ngăn ngừa trên trang web www.gov.uk/government/publications/counter-terrorism-strategy-contest-2018 www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance.
Mục đích chính của Chương trình Ngăn ngừa là ngăn ngừa cho mọi người không bị lôi kéo vào quá trình cực đoan hóa. Hoạt động trong giai đoạn tiền tội phạm, chương trình này bảo vệ người trẻ và người lớn, phát hiện các dấu hiệu của sự cực đoan hóa và cung cấp biện pháp can thiệp sớm để bảo vệ và chuyển hướng mọi người khỏi bị lôi kéo vào các hệ tư tưởng hoặc hoạt động khủng bố.
Quy trình Hỗ trợ là gì?
Quy trình Hỗ trợ chỉ đơn giản là một quy trình bảo vệ nhằm mục đích ngăn trẻ em, người trẻ và người lớn bị lôi kéo vào chủ nghĩa cực đoan hoặc tham gia vào hoạt động liên quan đến khủng bố.
Nó hoạt động với sự đồng ý của người dễ bị tổn thương hoặc, nếu thích hợp, cha mẹ chăm sóc của họ.
Liên hệ với Quy trình Hỗ trợ được đánh giá bởi một hội đồng đa cơ quan bao gồm chính quyền địa phương, cảnh sát, các nhà chuyên môn y tế và giáo dục và các bên liên quan chính khác.
Quy trình Hỗ trợ nhằm mục đích:
●      xác định các cá nhân có nguy cơ bị lôi kéo vào khủng bố
●      đánh giá bản chất và mức độ của rủi ro đó
●      xây dựng kế hoạch hỗ trợ thích hợp nhất cho cá nhân có liên quan.
Gắn kết với gia đình
Cha mẹ và người chăm sóc trẻ tự kỷ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ con cái họ khỏi chủ nghĩa cực đoan và cực đoan trên mạng. Các cuộc thảo luận về việc bảo vệ chống lại sự cực đoan hóa tiềm ẩn nên được đưa vào các chương trình nuôi dạy con cái hiện có nếu có thể.
Tuy nhiên, nếu có mối lo lắng về trẻ em hoặc thanh thiếu niên, cha mẹ và người chăm sóc có thể yêu cầu hỗ trợ 1-1 để được cung cấp hướng dẫn, lời khuyên và thông tin để nâng cao nhận thức của họ về cực đoan hóa và thảo luận về cách bảo vệ con mình / người trẻ.
Các Khóa tập huấn về việc Tham gia của Phụ huynh có thể giúp vừa cung cấp thông tin vừa cung cấp lời khuyên, hướng dẫn và trấn an cho cha mẹ và người chăm sóc về một loạt các vấn đề bảo vệ và ngăn ngừa chính.
Những khóa này có thể bao gồm:
●      khám phá cách trẻ em / người trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi những người khác và dễ bị cực đoan hóa hoặc tham gia vào các hành vi nguy cơ
●      nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ với con cái của họ và thiết lập các ranh giới phù hợp với lứa tuổi
●      hướng dẫn và gợi ý về internet và mạng xã hội an toàn hơn
●      nên làm gì nếu họ có lo ngại về sự an toàn và bình an của con cái họ
●      làm thế nào để thúc đẩy kỹ năng tư duy phản biện ở con cái của họ để trẻ ít bị ảnh hưởng bởi những tư duy cực đoan.
Điều quan trọng là phải nhận ra bối cảnh toàn cầu, quốc gia và địa phương mà chiến lược Ngăn ngừa được đưa ra.
Bối cảnh này là:
●      gia tăng lo ngại về số lượng tội phạm thù địch ngày càng gia tăng, thường là phản ứng sau một vụ khủng bố
●      mối đe dọa ngày càng tăng của các nhóm cực đoan “cực đoan”
●      mối đe dọa liên tục của các cuộc tấn công khủng bố ở Vương quốc Anh
●      nhu cầu phản hồi nhanh chóng và nhạy cảm với những lo lắng của giới trẻ khi xảy ra sự kiện khủng bố
●      nhu cầu thảo luận những vấn đề này với những người trẻ thông qua chương trình giảng dạy về Phát triển tinh thần, đạo đức, xã hội và văn hóa (SMSC) và Các giá trị cơ bản của Vương quốc Anh (FBV)
●      các cuộc tấn công khủng bố liên tục do các nhóm cực đoan thực hiện trên toàn cầu.
Bảng kiểm Ngăn ngừa 
Các câu hỏi sau đây có thể là điểm khởi đầu hữu ích khi đánh giá các mục tiêu của Chương trình Ngăn ngừa hiện tại.
●      Đồng nghiệp của bạn có hiểu biết cơ bản về mục tiêu của chiến lược Ngăn ngừa không?
●      Đồng nghiệp của bạn có tự tin để thảo luận về sự dễ tổn thương không?
●      Đồng nghiệp của bạn có hiểu đôi khi sự dễ tổn thương có thể bộc lộ ra ngoài thông qua một số hành vi nhất định như thế nào không?
●      Đồng nghiệp của bạn có hiểu cách thức tìm kiếm lời khuyên và việc liên hệ người có trách nhiệm trong cơ sở không?
●      Đồng nghiệp của bạn có hiểu biết cơ bản về thuật ngữ “giá trị Vương quốc Anh” không?
●      Đồng nghiệp của bạn có hiểu cách các giá trị này được quảng bá tại cơ sở của bạn không?
●      Cơ sở của bạn đã hỏi đồng nghiệp về việc họ có thể cần phát triển cá nhân hoặc thêm thông tin về các vấn đề cực đoan chưa?
●      Đồng nghiệp của bạn có cảm thấy họ có kiến thức và kỹ năng để thách thức luận điệu cực đoan nào mà họ có thể bắt gặp không?
Các cơ quan có thể liên hệ nếu có lo lắng bảo vệ liên quan đến cực đoan hóa và chủ nghĩa cực đoan
Những lo ngại về một cá nhân trẻ em hoặc một nhóm trẻ em có thể có nguy cơ trở nên cực đoan, bị lôi kéo vào chủ nghĩa cực đoan bạo lực hoặc dễ bị tổn thương bởi điều này trong tương lai, nên được xử lý ban đầu bằng các quy trình bảo vệ tương tự được sử dụng cho tất cả trẻ em dễ bị tổn thương.
Thực hành tốt nhất chương trình Ngăn ngừa yêu cầu rằng:
Nếu bạn nhận thấy mối lo ngại về một cá nhân có thể bị lôi kéo hoặc hỗ trợ khủng bố:
●      bạn nên kiểm tra mối lo lắng của mình một cách bí mật với một đồng nghiệp đáng tin cậy / người dẫn đầu chịu trách nhiệm bảo vệ để hiểu rõ hơn về tình hình
●      nếu bạn đồng ý rằng mối lo lắng này nên được chia sẻ với chính quyền địa phương, thì người đứng đầu chịu trách nhiệm bảo vệ của bạn sẽ thay mặt bạn làm điều đó, giống như bất kỳ liên hệ cơ quan bảo vệ nào khác.
Một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn được khuyên dùng với các mối lo lắng ở mức độ thấp có thể được quản lý tại cơ sở:
●      nói chuyện với gia đình và các nhà chuyên môn khác làm việc với trẻ em / thanh thiếu niên về mối lo lắng của bạn và tìm hiểu quan điểm của họ
●      Tìm kiếm sự đồng ý của phụ huynh để hoàn thành Đánh giá Can thiệp Sớm chính thức vì điều này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về tình hình và xác định xem có nhu cầu bổ sung nào không và nếu có, thì có thể đáp ứng những nhu cầu này như thế nào.
●      thu hút sự tham gia của các cơ quan liên quan khác để hỗ trợ trẻ và gia đình của chúng
●      nếu mối lo lắng vẫn còn mặc dù có hỗ trợ liên tục, hãy tham khảo Trung tâm bảo vệ đa cơ quan (MASH) tại địa phương của bạn bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ Ngăn ngừa địa phương.
Tiếp cận hỗ trợ
Các câu hỏi sau đây có thể là điểm khởi đầu hữu ích khi đánh giá các mục tiêu của Chương trình Ngăn ngừa hiện tại.
Cơ sở cần thực hiện các biện pháp can thiệp cho những cá nhân được coi là có nguy cơ. Sau khi được liên hệ, Cơ quan địa phương và người đứng đầu chịu trách nhiệm bảo vệ sẽ thu thập thông tin để đánh giá mức độ hoặc rủi ro và liệu có liên hệ Quy trình Hỗ trợ hay chỉ hỗ trợ tại cơ sở.
Tuy nhiên, phát hiện từ cuộc điều tra gần đây sau vụ khủng bố Manchester cho thấy:
●      sự thiếu hụt rõ rệt “không gian an toàn” để người trẻ / người lớn có những cuộc trò chuyện khó nói xung quanh các vấn đề nhạy cảm
●      thiếu hỗ trợ rõ rệt cho những người trẻ không đạt ngưỡng can thiệp
●      sự thiếu hụt rõ rệt của những người cố vấn và những tấm gương tích cực để hỗ trợ và truyền cảm hứng cho những người trẻ dễ bị tổn thương.
Đôi khi, sự hỗ trợ của Quy trình Hỗ trợ dành cho người trẻ và người lớn có thể tương tự như sự hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương khác và đôi khi những can thiệp tập trung cụ thể hơn có thể phù hợp. Mặc dù không đầy đủ, các ví dụ sau về các chương trình hỗ trợ và can thiệp có thể được xem xét:
●      chương trình cố vấn: làm việc với một người lớn phù hợp làm hình mẫu hoặc cung cấp hướng dẫn cá nhân, bao gồm hướng dẫn giải quyết các tư tưởng cực đoan
●      các chương trình giáo dục tập trung: các hoạt động tập trung vào giải quyết các tư tưởng cực đoan và an toàn trực tuyến
●      hỗ trợ người trẻ có chọn lọc: giải quyết các nhu cầu của người trẻ dễ bị tổn thương ở giai đoạn sớm nhất có thể
●      kỹ năng sống: rèn luyện kỹ năng sống hoặc kỹ năng xã hội nói chung, chẳng hạn như đối phó với áp lực từ bạn bè
●      các chương trình kiểm soát hành vi / tức giận: công việc chính thức hoặc không chính thức đối phó với hành vi và sự tức giận
●      trị liệu nhận thức / hành vi: các liệu pháp hành vi nhận thức và công việc chung về thái độ và hành vi
●      giải trí tích cực: các hoạt động giải trí mang tính xây dựng với sự giám sát hoặc quản lý
●      việc làm: các hoạt động tập trung vào đào tạo và việc làm
●      các chương trình nuôi dạy con cái: các hoạt động nhằm hỗ trợ các mối quan hệ gia đình và cá nhân có chứa yếu tố Ngăn ngừa
●      nâng cao nhận thức về sức khỏe: công việc nhằm đánh giá hoặc giải quyết bất kỳ vấn đề sức khỏe thể chất hoặc tinh thần nào.
Các cá nhân nhận được hỗ trợ nên được đánh giá lại một cách thường xuyên. Nếu nhận được hỗ trợ thông qua Quy trình Hỗ trợ, ban điều hành sẽ theo dõi tiến độ thực hiện bất kỳ kế hoạch hỗ trợ nào trước khi xác định rằng đã an toàn khi cho người đó ra khỏi quy trình. Tương tự, khi cung cấp hỗ trợ nội bộ và nhân viên hài lòng rằng rủi ro đã được giảm thiểu hoặc quản lý thành công, họ nên khuyến nghị đóng hồ sơ và viết báo cáo kết thúc.
Vẫn còn tương đối ít các chương trình can thiệp sớm được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ những người trẻ tự kỷ có nguy cơ bị thu hút bởi những luận điệu cực đoan. Do đó, điều cần thiết là các cơ sở và người thực hiện phải xây dựng cơ sở bằng chứng về những gì có hiệu quả, để học hỏi từ các trường hợp trước đó và chia sẻ học hỏi về các biện pháp can thiệp thích hợp.
Ghi chú: Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng ở cả cấp chiến lược và tuyến đầu đều có sự hiểu biết chung về các định nghĩa và thuật ngữ chính [DfE: 2017].
Cực đoan hóa là gì?
Cực đoan hoá là quá trình một người trở thành người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và các hệ tư tưởng cực đoan có liên quan đến các nhóm khủng bố.
Chủ nghĩa cực đoan là gì?
Chủ nghĩa cực đoan là dùng lời hoặc hành động chống lại các giá trị cơ bản của chúng ta, bao gồm dân chủ, pháp quyền, tự do cá nhân và sự tôn trọng và khoan dung lẫn nhau của các tín ngưỡng và niềm tin khác nhau. Chúng tôi cũng coi những lời kêu gọi về cái chết của các thành viên trong lực lượng vũ trang (ở trong nước hoặc ở nước ngoài) là cực đoan.
Khủng bố là gì?
Khủng bố được định nghĩa là hành động được thiết kế để gây ảnh hưởng đến Chính phủ, đe dọa công chúng và được thực hiện với mục đích thúc đẩy một mục đích chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ, gây nguy hiểm hoặc gây ra bạo lực nghiêm trọng hoặc tổn thương cho con người, tài sản hoặc gây rối hoặc can thiệp nghiêm trọng vào hệ thống điện tử.
Các Giá trị Cơ bản của Vương quốc Anh là gì?
Các Giá trị Cơ bản của Vương quốc Anh bao gồm: dân chủ, pháp quyền, tự do cá nhân và sự tôn trọng và khoan dung lẫn nhau của các tín ngưỡng và niềm tin khác nhau. Có những giá trị khác không được liệt kê ở trên và các cơ sở cũng có thể tập trung vào các giá trị thúc đẩy bình an, an toàn, công bằng và cảm giác thuộc về nơi đây.