ABOUT SAIGONCHILDREN

“saigonchildren enables disadvantaged children and young adults in Vietnam to reach their full potential through receiving a quality education relevant to their needs”

ABOUT SNEP

Chương trình Giáo dục đặc biệt hỗ trợ một phần tài chính và các nguồn lực thiết yếu khác giúp các tổ chức địa phương về trẻ khuyết tật và các khiếm khuyết khác thực hiện các dự án giáo dục đặc biệt.

Quỹ hỗ trợ của saigonchildren tập trung cho các tổ chức chuyên môn nhằm áp dụng và chuyển giao những liệu pháp quốc tế hiệu quả nhất và phát triển những sáng kiến tiềm năng nhất, giúp cho trẻ em khuyết tật có cơ hội phát triển khả năng và sớm hòa nhập với cộng đồng.

Chương trình Can thiệp sớm cho Trẻ Tự kỷ miễn phí của Saigon Children’s Charity (tại quận 4, TP. HCM) vẫn đang tiếp tục nhận trẻ. Nếu bạn có con tự kỷ/rối loạn phổ tự kỷ/rối loạn phát triển lan tỏa dưới 6 tuổi và gia đình có mức thu nhập thấp, hãy liên hệ với saigonchildren để được hỗ trợ can thiệp sớm và được hướng dẫn cách dạy con tự kỷ ở nhà. Hoặc nếu bạn biết gia đình nào đang có nhu cầu hãy giúp lan tỏa thông tin này đến họ nhé.

Trẻ tự kỷ nếu được can thiệp đủ sớm và đúng phương pháp sẽ tăng cơ hội hòa nhập cộng đồng lên đáng kể.

Vui lòng xem thông tin hướng dẫn tham gia chương trình trong đường dẫn bên dưới:
https://snep.saigonchildren.com/…/can-thiep-som-cho-tre-tu…/

ACHIEVEMENT

SNEP
0
PROJECTS
0
CHILD SUPPORTED
0
TEACHERS AND PARENTS
0
PROVINCE

OUR DONORS

SNEP

TRAINING COURSE LOCATIONS

SNEP
email_ss_1920-800x452
Sign up to receive NEWS SNEP