Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Saigon Children's Charity CIO

Địa chỉ:
59 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TPHCM
Email: [email protected]
Điện thoại: +84 28 3930 3502 – máy nhánh: 112

Phòng Can thiệp Sớm Trẻ em Tự kỷ

Trường Dạy nghề và Tiếng Anh Thăng Long
Địa chỉ: 129F/63A Nguyễn Hữu Hào, Phường 9, Quận 4, TPHCM