ĐÓNG GÓP CHO VIỆC TỔ CHỨC CÁC KHOÁ HỌC CHO PHỤ HUYNH

Nếu có khả năng, quý vị phụ huynh có thể đóng góp để chung tay cùng saigonchildren tổ chức thêm nhiều khoá học thiết thực và miễn phí cho phụ huynh có con tự kỷ trên khắp cả nước. Việc đóng góp là tuỳ tâm và hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng hỗ trợ cũng như cơ hội được chọn tham gia các khoá của phụ huynh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

Tên tài khoản: SAIGON CHILDREN S CHARITY CIO
Ngân hàng HSBC chi nhánh Metropolitan
Số tài khoản: 001010800141
Nội dung: Ung ho khoa hoc tu ky – [số điện thoại]
(Vui lòng không chọn chuyển khoản nhanh hoặc chuyển khoản 24/7)

TÀI LIỆU CHO PHỤ HUYNH